Z vaší země není možné zadat novou objednávku. United States

autotest VIH® je k dispozici zde

Evropská shoda
autotest VIH® je první screeningový autotest na HIV, který obdržel označení CE pro domácí použití.

Vysoká účinnost 
autotest VIH® je spolehlivý pro zjištění diagnózy nákazy HIV starší jak 3 měsíce - pomocí kapky krve odebrané z bříška prstu.

Snadné provedení
Pouhých 5 minut provádět.
Návod a video přeložené do vašeho jazyka.

Důvěrný
Bez nutnost lékařského předpisu.
7 dní v týdnu, on-line poradenství od odborníků.

Pro koho?

  • autotest VIH® je určený osobám, které chtějí znát svůj sérologický stav s ohledem na infekci HIV.
  • Riziko nakažení je skutečné. V Evropě počet nových případů nakažení HIV vzrostl v roce 2013 o 80 % oproti roku 2004(1).
(1) Infographic WHO – HIV in Europa: V Evropě počet nových případů nakažení HIV vzrostl v roce 2013 o 80 % oproti roku 2004.

Proč ?

  • V současné době neexistuje očkovací látka, která by chránila před nakažení virem HIV.
  • Nicméně existuje léčba pro infikované osoby, která snižuje riziko přenosu.
  • autotest VIH® je doplňkový nástroj k aktuálnímu vybavení pro screening(2).
  • V případě pozitivního výsledku autotestu VIH® a po laboratorním potvrzení tento screening dané osobě umožňuje, aby byla sledována z lékařského hlediska a mohla podstoupit léčení.
  • V případě negativního výsledku autotestu VIH® není dotčená osoba pravděpodobna nakažena virem HIV a může se ubezpečit o svém sérologickém stavu, pokud poslední vystavení riziku/případné vystavení HIV je starší než 3 měsíce.
(2) Dokumentace pro screeningové autotesty na infekci virem HIV, Vysoký úřad pro zdraví (HAS). Březen 2015 has-sante.fr.

Vlastnosti a účinky

Obal

Jednorázová sada.

Označení CE 0459 (francouzský oznámený subjekt LNE/G-MED).

Skladování :  8 až 30 °C chráněné před slunečním zářením.

Citlivost*

Zjištění tohoto autotestu bylo správné u 100 % infikovaných osob.

Specifičnost*

Zjištění tohoto autotestu bylo správné u 99,8 % neinfikovaných osob.

Spolehlivost

Studie proveditelnosti tohoto autotestu u laických osob prokázala, že více jak 99,2 % účastníků, kteří pracovali s tímto autotestem, obdrželo vyložitelný výsledek a více jak 98,1 % autotestů bylo vyloženo správně. Pozitivní autotesty byly vyloženy správně ve 100 % případů.

(*) Studie provedené u 503 osob (citlivost) a 2051 osob (specifičnost) ze Spojených států a Evropské unie.
Narušení

Zkoumání vzorků, které obsahovaly látky nebo představovaly patologie, jež by mohly změnit výsledky tohoto testu, neprokázalo žádné znatelné narušení.

Prodleva sérokonverze autotestu VIH® může dosáhnout až 3 měsíce, což znamená, že nakažení virem HIV před méně než 3 měsíci nemusí být tímto testem odhaleno.

Jak používat

Sida Info Service

  • Potřebujete pomoci a poradit ?

  • Potřebujete pomoci s provedením a interpretací vašeho domácího testu ?

  • Máte nějaké otázky týkající se HIV nebo jiných pohlavně přenosných infekcí ?