NEGATIVNÍ TEST

Pokud je váš test shodný s příkladem uvedeným níže, je výsledek vašeho testu negativní.
1 přítomný proužek: kontrolní proužek.
Proužek může být světlý nebo tmavý.

VÁ Š TEST JE NEGATIVNÍ

PRAVDĚPODOBNĚ JSTE
SÉRONEGATIVNÍ

autotest VIH® je spolehlivý test, nicméně:

V případě, že je váš test negativní, je důležitě se ujistit, že nejste v sérologickém okně (v
sérokonverzi) a navštívit lékaře.

Pokud v posledních 3 měsících došlo k možnému nakažení virem HIV, nelze říci, že jste k dnešnímu
dni séronegativní. Je nutné znovu provést domácí test 3 měsíce od momentu, kdy jste byli vystaveni
riziku HIV.

*Sérokonverzí označujeme období nutné pro výskyt protilátek v dostatečném množství k tomu, aby bylo možné je zjistit.

POZITIVNÍ TEST

Pokud váš test odpovídá jednomu z níže uvedených případů, jsou vaše výsledky pozitivní.
2 přítomné proužky: kontrolní proužek a testovací proužek.
Jeden z proužků může být světlejší nebo tmavší než druhý.

positif_long.png

VÁ Š TEST JE POZITIVNÍ

PRAVDĚPODOBNĚ JSTE
SÉROPOZITIVNÍ

1. Co nejdříve NAVŠTIVTE SVÉHO LÉKAŘE a vysvětlete mu, že výsledek HIV domácího testu byl pozitivní.

2. MUSÍTE PODSTOUPIT KONTROLNÍ LABORATORNÍ TEST PRO OVĚŘENÍ VÝSLEDKU VAŠEHO DOMÁ CÍHO TESTU.

3. CHRAŇTE SEBE A OSOBY VE SVÉM OKOLÍ.

Do doby, než obdržíte výsledky kontrolního testu, se vyvarujte všem činnostem, které by mohly způsobit přenos HIV na další osoby.