NEGATYWNY TEST

Jeżeli Twój domowy test odpowiada przypadkowi przedstawionemu poniżej, wynik testu jest negatywny.
1 linia widoczna: linia kontrolna.
Linia może być jasna lub ciemna.

TWÓJ DOMOWY TEST JEST NEGATYWNY

JESTEŚ PRAWDOPODOBNIE
SERONEGATYWNY

autotest VIH® jest wiarygodnym testem, ale:

W przypadku wyniku negatywnego, musisz się upewnić, że nie jesteś w tzw. okienku serologicznym (serokonwersja*) i skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli w ciągu 3 ostatnich miesięcy zaistniała możliwość zarażenia wirusem HIV, nie możesz mieć pewności, że jesteś seronegatywny. Musisz zrobić ponownie test 3 miesiące po zaistnieniu ryzykownego zdarzenia mogącego spowodować zakażenie wirusem HIV.

*Serokonwersja to okres od momentu zarażenia do pojawienia się odpowiedniej ilości przeciwciał możliwych do wykrycia.

POZYTYWNY TEST

Jeżeli Twój domowy test odpowiada jednemu z przypadków przedstawionych poniżej, wynik testu jest pozytywny.
2 linie widoczne: linia kontrolna i linia testu.
Jedna z tych linii może być jaśniejsza lub ciemniejsza od drugiej.

positif_long.png

TWÓJ DOMOWY TEST JEST POZYTYWNY

JESTEŚ PRAWDOPODOBNIE
SEROPOZYTYWNY

1. Jak najszybciej SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM, i wyjaśnij, że uzyskałeś pozytywny wynik testu domowego na wykrycie HIV.

2. MUSISZ ZROBIĆ TEST KONTROLNY W LABORATORIUM ABY SPRAWDZIĆ CZY POTWIERDZI SIĘ WYNIK TESTU DOMOWEGO.

3. CHROŃ SIEBIE I INNYCH.

Do czasu uzyskania wyniku testu kontrolnego, unikaj wszystkiego, co mogłoby zarazić wirusem inne osoby.