Vanuit uw land kunnen geen nieuwe bestellingen worden geplaatst. United States

autotest VIH® is hier beschikbaar

Europese conformiteit
autotest VIH®  is de eerste hiv-zelftest die de CE-markering voor thuisgebruik verkregen heeft.

Hoge kwaliteit 
autotest VIH® is betrouwbaar voor het vaststellen van een hiv-infectie die meer dan 3 maanden geleden is opgelopen. De test analyseert een druppel bloed die door middel van een prikje in de vingertop verkregen is.

Eenvoudig te gebruiken
Neem de test in slechts 5 minuten.
De gebruiksaanwijzing en video zijn in uw eigen taal beschikbaar.

Vertrouwelijk
Geen doktersrecept nodig
7 dagen per week deskundig, online advies

Voor wie?

  • autotest VIH® is een test voor personen die een bloedtest wensen te doen met betrekking tot een eventuele hiv-infectie.
  • Het risico op infectie blijft reëel. In Europa steeg het aantal nieuwe hiv-gevallen in 2013 met 80% ten opzichte van 2004(1).
(1) Infographic WHO – HIV in Europe: in 2013 there were 80% more new HIV cases compared to 2004

Waarom?

  • Er bestaat momenteel geen vaccinatie die beschermt tegen een hiv-infectie.
  • Behandelingen voor een besmet persoon bestaan. Deze behandelingen verlagen het risico op overdracht van het virus aanzienlijk.
  • autotest VIH® is een test die als aanvulling dient op de bestaande testmogelijkheden(2).
  • Indien het resultaat van de autotest VIH® positief is, en na bevestiging van dit resultaat door een laboratoriumtest, biedt deze test de persoon de mogelijkheid medisch behandeld te worden.
  • Indien het resultaat van de autotest VIH® negatief is, is de persoon waarschijnlijk niet geïnfecteerd met Hiv en kan hij/zij gerust worden gesteld met betrekking tot zijn/haar hiv-status als de laatste, potentiële blootstelling aan het hiv-virus meer dan 3 maanden geleden is.
(2) Dossier hiv-zelftesten, Franse gezondheidsautoriteit. Maart 2015 has-sante.fr.

Eigenschappen en prestaties

Verpakking

Eén testkit.

CE 0459 markering (aangemelde Franse instantie LNE/G-MED).

Opslag : 8 tot 30 °C, beschermen tegen zonlicht.

Gevoeligheid*

100% van de geïnfecteerde personen die deze zelftest gebruikten, verkregen een juiste diagnose.

Specificiteit*

99,8% van de niet-geïnfecteerde personen die deze zelftest gebruikten, verkregen een juiste diagnose.

Betrouwbaarheid

Een onderzoek door leken die deze zelftest geprobeerd hebben, wijst uit dat 99.2% van de deelnemers die de test gebruikten een leesbaar resultaat verkregen en meer dan 98.1% van de zelftesten werden juiste geïnterpreteerd. De positieve zelftesten worden in 100% van de gevallen juist geïnterpreteerd.

(*) Onderzoeken uitgevoerd op 503 personen (gevoeligheid) en op 2.051 personen (specificiteit) in de Verenigde Staten en de Europese Unie.
Interferentie

Het onderzoek van de monsters die stoffen bevatten of een pathologie die de testresultaten zou kunnen veranderen, heeft geen merkbare interferentie aangetoond.

Het seroconversie-periode van de autotest VIH® kan tot 3 maanden gaat, dat wil zeggen dat hiv-infecties die minder dan 3 maanden geleden opgelopen zijn, niet met deze test vastgesteld kunnen worden.

Hoe moet ik de test gebruiken

Sida Info Service

  • Steun of hulp nodig ?

  • Hulp nodig blj het ultvoeren van de test of de interpretatie van het resultaat ?

  • Vragen over HIV of andere seksueel overdraagbare aandoeningen ?