• Domowy test służy jedynie do samodzielnej diagnostyki HIV na użytek prywatny i w żadnym przypadku nie może być przeznaczony do innej diagnostyki i do innego użytku.
 • Domowy test może być używany wyłącznie do krwi kapilarnej świeżo pobranej według podanej techniki i nie może być używany do serum czy plazmy.
 • Domowy test należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w miejscu suchym i chłodnym, w temperaturze między 8° a 30° C i chronionym przed działaniem słońca.
 • Domowy test przeznaczony jest do jednorazowego użytku, do wykonania w temperaturze od 8° do 30°C, w żadnym przypadku nie może być ponownie użyty.
 • Otwórz opakowanie dopiero wtedy gdy jesteś gotowy na przeprowadzenie testu.
 • Domowy test nie jest przeznaczony do monitorowania terapeutycznego pacjentów otrzymujących terapię antyretrowirusową.
 • Użytkownik domowego testu nie może podejmować decyzji medycznych bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem, bez względu na to czy wynik jest pozytywny czy negatywny.
 • Może dojść do fałszywie pozytywnych wyników (0,2% według badania swoistości) jak i fałszywie negatywnych wyników w przypadkach: podejrzenie narażenia na HIV w trakcie 3 miesięcy przed zrealizowaniem testu (okienko serologiczne), w sytuacjach głębokiego niedoboru odpornościowego lub zakażenia przez rzadką odmianę i dla osób seropozytywnych otrzymujących leczenie antyretrowirusowe.
 • Przechowywanie w innych warunkach niż zalecane lub użycie po upływie terminu ważności może spowodować błędne wyniki testu.
 • Nie używaj domowego testu, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone.
 • Nie używaj przeterminowanego domowego testu.
 • Jeżeli instrukcja obsługi czy ulotka wydają się niejasne, wejdź na stronę
  Sida Info Service : autotest-vih@sis-association.org.
 • Przechowuj domowy test I jego akcesoria poza zasięgiem dzieci, składniki testu mogą
  stanowić zagrożenie w przypadku połknięcia i mogą spowodować podrażnienia.
 • autotest VIH® jest dodatkowym sposobem na wykrywanie wirusa HIV. autotest VIH® wykrywa jedynie zakażenie wirusem HIV, ale nie wykrywa innych chorób przenoszonych drogą płciową.
 • AAZ-LMB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za użycie, dystrybucję lub przepisanie domowego testu Autotest VIH® lub jego elementów poza wskazaniami czy zakresem użycia wymienionymi w obowiązującej instrukcji obsługi.