• Domácí test je určen výhradně k domácí diagnostice HIV pro soukromé použití, v žádném případě nesmí sloužit pro jinou diagnostiku nebo pro jiné použití.
 • Domácí test nesmí být použit jinak než s čerstvě odebranou kapilární krví podle daného postupu a nesmí být použit na sérum nebo na plazmu.
 • Uchovávejte domácí test v původním balení, na suchém a chladném místě při teplotě mezi 8 a 30 °C mimo dosah slunečního záření.
 • Domácí test je jednorázový test, který je nutno provádět při teplotě pohybující se mezi 18 a 30 °C, v žádném případě nesmí být použit opakovaně.
 • Obal otevřete až ve chvíli, kdy jste připraveni na provedení testu.
 • Domácí test není určen k terapeutickému monitorování pacientů během antiretrovirální terapie.
 • Uživatel domácího testu nesmí, bez předchozí konzultace se svým lékařem, udělat lékařské rozhodnutí o tom, zda je výsledek pozitivní nebo negativní.
 • Falešně pozitivní výsledky (0,2 % podle specifické studie) nebo falešně negativní výsledky mohou existovat v následujících případech: předpokládané vystavení HIV v průběhu 3 měsíců, která předcházejí provedení testu (sérologic kéokénko), v případech hluboké imunodeprese nebo infekce vzácnou proměnnou a pro séropozitivní osoby při antiretrovirální léčbě.
 • Uchovávání jinak než v uvedených podmínkách a nerespektování lhůty pro použití může mít za následek chybné výsledky.
 • Nepoužívejte domácí test, pokud bylo balení otevřeno nebo poškozeno.
 • Nepoužívejte domácí test po době expirace.
 • Pokud vám návod nebo instrukce k použití připadají nejasné, navštivte stránky Sida Info Service : autotest-vih@sis-association.org.
 • Uschovejte domácí test a všechna jeho příslušenství mimo dosah dětí, části tohoto testu pro ně mohou být v případě vdechnutí nebezpečné a mohou vyvolat podráždění.
 • autotest VIH® je jedním z více existujících doplňkových prostředků k depistáži HIV.
  autotest VIH® detekuje pouze infekci HIV, a nikoliv další pohlavně přenosné nemoci.
 • AAZ-LMB nenese žádnou odpovědnost za použití, distribuci nebo šíření domácího testu autotest VIH® nebo jeho částí mimo rámec použití a dané indikace, které jsou uvedeny v platném návodu k použití.