• De autotest VIH® is strikt bedoeld voor privégebruik als zelftest op hiv en mag in geen geval gebruikt worden voor andere diagnoses of doelstellingen.
 • De autotest VIH® mag alleen gebruikt worden met vers capillair bloed dat verkregen is volgens de instructies in deze bijsluiter. Gebruik deze
  test niet voor serum- of plasmamonsters.
 • Bewaar de testeenheid in de oorspronkelijke verpakking op een koele, droge plaats tussen 8°C en 30°C. Beschermen tegen zonlicht.
 • De autotest VIH® is alleen bestemd voor eenmalig gebruik. De test moet uitgevoerd worden tussen 18°C en 30°C. Niet hergebruiken.
 • Open de verpakking van de testeenheid niet tot u klaar bent om de test uit te voeren.
 • Deze zelftest is niet bedoeld voor gebruik in de context van een therapeutische opvolging van patiënten die een antiretrovirale behandeling krijgen.
 • Personen die deze zelftest gebruiken, moeten hun arts raadplegen voordat ze medische beslissingen nemen, ongeacht of het testresultaat negatief of positief is.
 • Valse positieve resultaten (0,2% volgens specificiteitsonderzoek) of valse negatieve resultaten konden verkregen worden in de volgende gevallen:  blootstelling aan hiv binnen de 3 maanden vóór de uitvoering van de test  (latentieperiode), situaties van gevorderde immunodeficiëntie of besmetting door een zeldzame variant, en bij hiv-positieve personen die een antiretrovirale behandeling ondergaan.
 • Als de test niet wordt bewaard volgens de instructies of binnen de gebruiksgrenzen, kan een incorrect testresultaat tot gevolg hebben.
 • Gebruik de testeenheid niet als de verpakking geopend of beschadigd is.
 • Gebruik de testeenheid niet als de vervaldatum op de verpakking bereikt is.
 • Als de bijsluiter of de gebruiksinstructies u niet duidelijk lijken, neem dan contact op met Sida Info Service: autotest-vih@sis-association.org (7/7 - 8:00-23:00 GMT+1).
 • Bewaar deze testeenheid en toebehoren buiten het bereik van kinderen, de onderdelen van de autotest VIH® kunnen schadelijk zijn bij inslikken en kunnen irritatie veroorzaken.
 • De autotest VIH® is een complementaire hiv-test voor gebruik als aanvulling op andere bestaande opties. De autotest VIH® kan alleen besmetting door hiv detecteren en kan niet gebruikt worden als test voor andere seksueel overdraagbare aandoeningen.
 • AAZ-LMB wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor het gebruik of de verdeling van de autotest VIH® of de bijbehorende onderdelen, zonder strikte naleving van de instructies en gebruiksbeperkingen van het zoals gespecificeerd in de relevante gebruiksaanwijzing.