1 - autotest VIH® – Sposób działania ?

   

Do jakiego rodzaju testów wykrywających obecność wirusa HIV należy autotest VIH®?

autotest VIH® to szybki, orientacyjny test diagnostyczny. Określa się go jako test jednostkowy, odczytywany wzrokowo i subiektywnie, prosty do przeprowadzenia i opracowany tak, aby dać wynik w krótkim czasie (nieprzekraczającym 20 minut). Należy go przeprowadzić na próbce świeżo pobranej krwi włośniczkowej. Obecnie orientacyjny test diagnostyczny pozwala na wykrycie przeciwciał HIV-1 i HIV-2. Niektórzy pracownicy sektora zdrowia oraz przeszkolony personel mogą używać orientacyjnego testu diagnostycznego w swoim miejscu pracy. Ujemnego wyniku nie można interpretować w przypadku, gdy zaszło ryzyko zakażenia w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy. Dodatni wynik orientacyjnego wyniku diagnostycznego należy potwierdzić za pomocą konwencjonalnego testu typu Elisa 4-ej generacji.

 

Kto powinien wykonać test na obecność wirusa HIV i jak często?

Każdy, kto myśli, że naraził się na ryzyko zakażenia wirusem HIV powinien wykonać test, gdyż wykonanie testu to jedyny sposób, aby dowiedzieć się czy zostało się zakażonym wirusem HIV.

U niektórych osób istnieje większe ryzyko narażenia na wirus HIV, ponieważ pochodzą z regionu o dużym rozpowszechnieniu zakażenia lub ze względu na praktyki zwiększające ryzyko zakażenia. Takie osoby powinny wykonywać regularne testy. Należą do nich:

mężczyźni mający stosunki płciowe z mężczyznami;
osoby heteroseksualne współżyjące z więcej niż jednym partnerem w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
osoby zażywające narkotyki drogą iniekcji;
osoby pochodzące z obszaru o dużym rozpowszechnieniu zakażenia, zwłaszcza z Afryki subsaharyjskiej i Karaibów;
osoby zajmujące się prostytucją;
osoby współżyjące z partnerem zakażonym wirusem HIV.

Wykonanie przynajmniej jednego testu rocznie na obecność wirusa zaleca się następującym osobom:

mężczyźni mający stosunki płciowe z mężczyznami i posiadający wielu partnerów;
osoby zażywające narkotyki drogą iniekcji;
osoby współżyjące z wieloma partnerami pochodzącym z Afryki subsaharyjskiej i Karaibów.

Niezależnie od populacji, do jakiej należy dana osoba, w niektórych szczególnychokolicznościach konieczne jest zaproponowanie w laboratorium testu na obecność wirusa HIV:

podejrzenie lub rozpoznanie STI (zakażenia przekazywane drogą płciową) lub wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C;
podejrzenie lub rozpoznanie gruźlicy;
planowana ciąża;
dobrowolne przerwanie ciąży;
pierwsza recepta na środek antykoncepcyjny;
gwałt;
uwięzienie;
w przypadku wystąpienia objawów sugerujących zakażenie wirusem HIV.

Ponadto, w przypadku, gdy zaszło ryzyko zakażenia w okresie nieprzekraczającym 48 godzin, dana osoba powinna udać się na pogotowie w celu zasięgnięcia porady lekarskiej i ewentualnego leczenia profilaktycznego związanego z narażeniem na wirusa.

 

W jakim wieku można wykonać autotest VIH®?

Osoba małoletnia może wykonać autotest VIH® bez zgody rodziców.

autotest VIH® nie należy wykonywać u dzieci poniżej 18 miesiąca życia. Każdy noworodek, którego matka jest nosicielem wirusa HIV, jest "nosicielem wirusa HIV" w chwili urodzenia niezależnie od tego czy jest nim zakażony, ze względu na bierne przenoszenie przeciwciał typu IgG przez barierę łożyskową. Wynik serologiczny pozostaje dodatni do chwili zniknięcia przeciwciał matki (w wieku ok. 15-18 miesięcy) niezależnie od stanu dziecka. Jeżeli dziecko nie zostało zakażone, wynik serologiczny stanie się ujemny po upływie tego okresu. Pozostanie on dodatni w przypadku zakażenia dziecka.

 

Jakie są cechy techniczne testu?

Pakowanie: zestaw jednostkowy jednorazowego użytku

Zawartość pudełka: 1 instrukcja obsługi, 1 podstawka, 1 kompres, 1 chusteczka dezynfekcyjna i jedna torebka z 1 samodzielnym testem, 1 pojemniczek z rozpuszczalnikiem, 1 automatyczna strzykawka, 1 opatrunek.

Przechowywanie: 8 to 30°C
Rodzaj próbki: krew włośniczkowa
Czułość*: 100 %*
Specyfika*: 99,8 %*

Zasada działania testu: immunochromatografia na błonie, wykrywanie przeciwciał HIV-1 oraz HIV-2

*Badania przeprowadzone na 503 osobach (czułość) i 2051 osobach (specyfika) pochodzących ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

 

Jak wiarygodne są samodzielne testy na HIV?

Okres okno testu autotest VIH® (odnosząc się do okresu czasu potrzebnego na HIV przeciwciała rozwijać się w ilości wystarczającej, by stać się wykrywalne przez test) może być tak długo, jak trzy miesiące. Dlatego też ujemny wynik można uznać za wiarygodne, gdy tylko doszło do żadnego ryzyka ekspozycji na HIV w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

Badanie z autotest VIH® wykazały, że:

- 99.8% osób niezakażonych zostały prawidłowo wykryte
- 100% zakażonych osób zostały prawidłowo wykryte

Czy autotest VIH® pozwala na wykrycie obecności wirusów HIV-1 i HIV-2?

Tak, gdyż wykrywa on przeciwciała wirusów HIV-1 i HIV-2, obecne we krwi.

 

Ile czasu po podjętym ryzyku można użyć autotestu VIH®, tak aby jego wynik mógł być uważany za wiarygodny?

Zakażenie wirusem HIV spowodowane zachowaniem o wysokim ryzyku (niezabezpieczone stosunki płciowe lub wypadek z prezerwatywą podczas stosunku płciowego z osobą zakażoną wirusem HIV, lub której poziom przeciwciał HIV jest nieznany, wspólne używanie sprzętu do iniekcji) czy też przypadkowym narażeniem na ryzyko (pęknięcie prezerwatywy, kontakt z krwią, itd.), mające miejsce w okresie ostatnich 3 miesięcy, nie zostanie wykryte przez autotest VIH®: może to być wynik fałszywie ujemny. Jeżeli ryzyko miało miejsce przynajmniej 6 tygodni temu zaleca się przeprowadzenie testu Elisa 4 generacji dostępnego lub w laboratorium.

Poza tym okienkiem serokonwersji trwającym 3 miesiące, autotest VIH® pozostaje niezawodny do wykrywania zakażenia wirusem HIV.

W przypadku, gdy zaszło ryzyko zakażenia w okresie nieprzekraczającym 48 godzin, dana osoba powinna udać się na pogotowie w celu zasięgnięcia porady lekarskiej i ewentualnego leczenia profilaktycznego związanego z narażeniem na wirusa.

Jakie są najlepsze warunki przeprowadzenia autotestu VIH® przez użytkownika?

Konieczne jest dokładne przestrzeganie zaleceń instrukcji obsługi testu, aby otrzymany wynik był wiarygodny.

Nie jest konieczne wykonywanie autotestu VIH® na czczo. Można go wykonać o każdej porze dnia.

W celu ułatwienia jego odczytania i wykonania lepiej zapewnić sobie odpowiednie światło.

autotest VIH® nie jest testem bez znaczenia. Jego wykonanie wymaga, aby użytkownik był jak najlepiej poinformowany. autotest VIH® powinien wynikać z wolnego i samodzielnego wyboru zainteresowanej osoby. Należy pamiętać, że nie można nikogo zmuszać do wykonania autotestu VIH®. Każdy test medyczny wymaga wolnej i świadomej zgody osoby podlegającej testowi.

Przed wykonaniem autotestu VIH® konieczne jest przemyślenie swojej ewentualnej reakcji po otrzymaniu wyniku, niezależnie od tego czy będzie on ujemny czy dodatni. Przeprowadzenie samodzielnego testu, jakim jest autotest VIH®, różni się bowiem od konsultacji u przedstawiciela służby zdrowia, który może służyć poradą odnośnie testów, zapewnić wsparcie psychologiczne i ułatwić dostęp do testów biologicznych w celu potwierdzenia rozpoznania.

Informacje i porady można uzyskać poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej do francuskiego działu informacji na temat AIDS – Sida Info Service autotest-vih@sis-association.org (przez 7 dni w tygodniu – w godzinach od 8.00 do 23.00 GMT+1). W każdej chwili możliwe jest również skontaktowanie się ze stowarzyszeniami walki z AIDS.

 

W jakim czasie należy wykonać autotest VIH® po otwarciu torebki zawierającej autotest?

autotest VIH® należy wykorzystać natychmiast po jego wyjęciu z torebki. Warunki przechowywania widoczne na pudełku i w instrukcji obowiązują bowiem do terminu ważności, jedynie jeżeli autotest pozostaje zamknięty w oryginalnej torebce.

 

Czy można użyć autotestu VIH® po upływie terminie ważności?

Żaden samodzielny test na obecność wirusa HIV nie może być używany po upływie terminu ważności. Wyniki autotestu VIH® są bowiem wiarygodne jedynie do terminu ważności widocznego na pudełku autotestu.

 

W jaki sposób można się upewnić, że obsługa testu jest właściwa, a wynik jest bezbłędny?

Konieczne jest przechowywanie zestawu i wykonanie testu zgodnie z warunkami podanymi na pudełku autotestu VIH®.

Podczas reakcji testu powinno pojawić się barwne pasmo "kontrolne". Jeżeli tak nie jest, oznacza to, że test został niewłaściwe wykonany i nie zadziałał. Nie można go więc interpretować. Należy wykonać inny autotest VIH® lub inny test na obecność wirusa HIV.

Konieczne jest przestrzeganie zakresu czasu podanego w instrukcji przeznaczonego na odczyt (odczyt między 15 a 20 minutą od chwili wykonania testu). Wynik może okazać się błędny w przypadku odczytu poza tym zakresem czasu.

Co zrobić w przypadku pojawienia się trudności podczas obsługi autotestu VIH®?

Jeśli masz trudności z zastosowaniem testu Autotest VIH® kiedy już przeczytać instrukcję obsługi, kontakt Stowarzyszenie Sida Info Serwisowa by wysłać e-mail: autotest-vih@sis-organisation.org. Możliwe jest również, aby skontaktować się z serwisem AIDS natychmiastowego wsparcia.

W razie wątpliwości odnośnie właściwego wykonania autotestu VIH® zaleca się rozpocząć test za pomocą innego zestawu lub poddać się testowi Elisa 4-ej generacji.

 

Kupiłem(-am) autotest VIH®, czy potrzebne mi będą jakieś akcesoria uzupełniające?

Wszystko, co potrzebne, znajduje się w pudełku oprócz czasomierza (można posłużyć się zegarkiem, telefonem komórkowym, chronometrem...). Przed rozpoczęciem autoteste VIH® należy upewnić się czy dysponuje się takim przyrządem do zmierzenia czasu migracji.

 

Czy można używać tego samego testu VIH kilka razy?

Zestaw zawierający autotest VIH® można użyć tylko jeden raz i u jednej osoby. Nie można posługiwać się nim kilka razy ani u wielu osób. Wszystkie elementy obecne w pudełku są jednorazowe.

 

W jaki sposób należy usunąć zawartość zestawu po użyciu autotestu VIH®?

Automatyczna strzykawka obecna w zestawie z autotest VIH® jest zabezpieczona, jej igła cofa się po użyciu. Ale nawet jeżeli nie można ponownie się nią ukłuć, zgodnie z przepisami obowiązującymi we Francji należy ją odnieść do apteki i wyrzucić do żółtych pudełek usuwanych przez aptekarza (punkty zbiorcze i dodatkowe informacje na stronie dastri.fr). Wszystkie pozostałe elementy zestawu można usunąć z odpadami gospodarstwa domowego.

 

Co zrobić, jeżeli nie można dokonać interpretacji wyniku testu?

Jeżeli nie pojawia się żadne pasmo lub jeżeli brak pasma kontrolnego, zaleca się rozpocząć autotest VIH® za pomocą nowego zestawu zakupionego.

 

2 -  Wysyłka i Dostawa / Płatności / Kolejność

 

Ile wynosi koszt wysyłki?

Koszt przesyłki 5€ (kraje Unii Europejskiej). Different koszty transportu mogą mieć zastosowanie do innych krajów.

 

Ile czasu zajmuje dostawa zamówienia?

Otrzymasz swoje zamówienie w ciągu czterech do dziesięciu dni roboczych. Dostawy mają miejsce w godzinach biurowych od poniedziałku do piątku (oprócz dni wolnych od pracy).

W ciągu miesiąca grudnia (Światowy Dzień Walki z AIDS) okres dostawy może być dłuższy ze względu na wzmożoną ilość zamówień. 

Co należy zrobić, jeżeli nie ma mnie w domu w chwili dostawy mojego zamówienia?

W razie nieobecności w chwili dostawy listonosz zostawi powiadomienie o dostawie w skrzynce na listy, proszące o odebranie przesyłki na poczcie.

 

Nie otrzymalem(-am) mojego zamówienia, co mam zrobić?

W przypadku nieotrzymania zamówionych artykułów prosimy o skontaktowanie się z naszym działem klientów.

 

Czy mogę dokonać zmian w zamówieniu?

Niestety nie. Kiedy zaczynamy przetwarzanie zamówienia zaraz po jego otrzymaniu nie możemy go już anulować ani zmienić.

 

Co się stanie, jeżeli stwierdzę, że moje dane osobowe są nieprawidłowe po złożeniu zamówienia?

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych osobowych po złożeniu zamówienia prosimy o skontaktowanie się z działem klienta na stronie Skontaktuj się z nami (prosimy pamiętać, że wszystkie nasze wiadomości elektroniczne będą w języku angielskim). Nie możemy zagwarantować, że uda się nam poprawić ten błąd, jednak możemy zapewnić, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmienić zamówienie.

 

W jaki sposób mogę sprawdzić, że otrzymano moje zamówienie?

Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość elektroniczną, która potwierdzi otrzymanie Twojego zamówienia i będzie zawierać numer zamówienia dla ewentualnego przypomnienia. Prosimy pamiętać, że jest to jedynie potwierdzenie otrzymania przez nas zamówienia i nie oznacza pomyślnego dokonania zakupu. Po przygotowaniu i wysłaniu zamówienia, odpowiednia suma zostanie pobrana z Twojego rachunku i otrzymasz wiadomość potwierdzającą wysłanie zamówienia wraz z informacją umożliwiającą śledzenie paczki.

Powrót i zwrot kosztów ?

Ponieważ autotest VIH® jest wyrobem medycznym, nie możemy zaakceptować zwrotów.

 

Czy można bezpiecznie dokonywać zamówień na waszej witrynie internetowej?

Zakupy na witrynie autotest-vih.eu są całkowicie bezpieczne. Wykorzystujemy zabezpieczenia 3-D Secure. Oznacza to, że Twoje informacje osobowe są szyfrowane i osoby trzecie nie mogą ich odczytać.

Przestrzegamy wszystkich zasad poufności oraz pozostałych wymogów prawnych. Nigdy nie podzielimy się Twoimi informacjami osobowymi ze stronami trzecimi bez Twojego upoważnienia. 

W jaki sposób mogę dokonać płatności na witrynie autotest-vih.eu

Następujące metody płatności są dostępne na witrynie autotest-vih.eu:

1. Karta kredytowa. Akceptujemy karty Visa i Mastercard. 

2. Paypal

 

Ile czasu potrzeba na przetworzenie mojej płatności?

Czas potrzebny na przetworzenie płatności zależy od metody płatności. W przypadku płatności kartą kredytową dana suma zostanie pobrana z Twojego rachunku po wysłaniu zamówienia.

W przypadku płatności za pośrednictwem PayPal będzie to zależeć od ustawień Twojego konta: jeżeli Paypal pobiera sumę z Twojego rachunku bankowego, okres ten wynosi około 48 godzin. Jeżeli Paypal pobiera sumę z Twojego konta, okres ten wynosi około 10 dni.

 

Czy mogę podać adres fakturowania różniący się od adresu dostawy?

Tak, adresy fakturowania i wysyłki mogą się różnić.

 

Jakie informacje należy podać?

Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie numeru karty kredytowej / debetowej, daty końca ważności, daty początku ważności oraz numeru CVV (numeru bezpieczeństwa znajdującego się na odwrotnej stronie karty).

 

Co to jest numer CVV?

Numer CVV ("Wartość do zweryfikowania karty") to liczba trzycyfrowa znajdująca się na odwrocie kart kredytowych i debetowych VISA®, MasterCard® i Discover®, a także na kartach kredytowych i debetowych marki American Express®. Jest to również numer zabezpieczający.